DUVAL Bedrijfsondersteuning kan alle mogelijke secretariële en administratieve diensten voor u uitvoeren.

Secretariële ondersteuning

U heeft als ondernemer, zzp'er of vereniging behoefte aan een secretaresse, maar niet de (financiële) ruimte of genoeg werkzaamheden. DUVAL Bedrijfsondersteuning neemt u het secretariële en organisatorische werk uit handen en zo wordt een hoop tijd en energie bespaard, zodat u zich kunt concentreren op uw werkzaamheden.

Voorbeelden van secretariële ondersteuning:

 • Archivering
 • Correspondentie
 • Leden-, en klantenadministraties
 • Mailingen verzorgen
 • Typewerkzaamheden
 • Overige administratieve werkzaamheden

Dataverwerking

U kunt hierbij denken aan het invoeren van adressen of gegevens van bijvoorbeeld enquêtes. Met de technische mogelijkheden van tegenwoordig kan steeds meer geautomatiseerd worden verwerkt. De apparatuur moet echter eerst gevoed worden met de juiste informatie om uw berekening of selectie te maken. DUVAL Bedrijfsondersteuning kan deze input voor u verzorgen.

Het voeren, opzetten of reorganiseren van secretariaten

Het voeren van een secretariaat voor een organisatie, vereniging en/of stichting kost veel tijd. De leden- of klantenadministratie, het maken van periodieke publicaties, het onderhouden van het leden- of klantencontact, het organiseren, coördineren en notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen. Bij een vereniging en/of stichting wordt het werk vaak door vrijwilligers gedaan, naast hun reguliere bezigheden. Mede vanwege piekperiodes legt dit een grote druk op de beschikbare tijd van deze mensen. Het blijkt daardoor steeds moeilijker functionarissen te vinden voor deze functies. Deze werkzaamheden neem ik graag (indien nodig deels) van u over zodat u altijd een up-to-date administratie heeft, een snelle uitwerking van notulen en actielijsten, een professionele ondersteuning van uw bestuursleden, een centraal archief, een actuele website en andere zaken waar uw organisatie behoefte aan heeft. Voor non-profit instellingen hanteert DUVAL Bedrijfsondersteuning een aangepaste prijs.

Notuleren en uitwerken vergaderingen

Notuleren is een vak apart. DUVAL Bedrijfsondersteuning notuleert alle soorten vergaderingen en besprekingen. De notulen worden binnen 3 werkdagen compleet met actie- en besluitenlijst aan u toegezonden. De vorm van het verslag wordt geheel afgestemd op uw wensen. DUVAL Bedrijfsondersteuning levert beknopte, uitgebreide of woordelijke verslagen. 

Coördineren en organiseren activiteiten

Van een bedrijfsuitje tot een evenement. Ook hier is maatwerk het kernbegrip. 
In het geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek zullen wij uw wensen inventariseren. Onder andere; wat is de aanleiding voor het evenement, locatie, datum en tijdstip, aantal gasten/deelnemers, catering, reclameuitingen, budget etc.. Naar aanleiding van deze gegevens zal een offerte opgesteld worden en in een persoonlijk gesprek aan u toegelicht worden. Alles is bespreekbaar en mogelijk.
Heeft u bijvoorbeeld in uw eigen klantenbestand leveranciers waar u gebruik van wilt maken tijdens dit evenement dan is dit natuurlijk altijd mogelijk!

Overige secretariële en administratieve werkzaamheden

 • maken van afspraken;
 • postbehandeling, fungeren als postadres;
 • gastvrouw zijn op uw presentatie;
 • regelen van drukwerk;
 • factureren;
 • het up-to-date houden van uw klanten- en/of ledenadministratie;
 • het up-to-date houden van uw website;
 • typewerkzaamheden;
 • enzovoorts